Výjezdové skupiny

Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají činnosti zdravotnické záchranné služby. Výjezdová skupina má nejméně 2 členy.

Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:

  • výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), rendez-vous (RV) či letecké záchranné služby (LZS), jejichž členem je lékař
  • výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání

Podle typu dopravních prostředků se výjezdové skupiny člení na:

  • pozemní
  • letecké

Výjezdové skupiny mohou pracovat také v rámci takzvaného setkávacího systému (Rendez-Vous), kdy operátor zdravotnického operačního střediska vysílá na místo události jednu nebo více výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a zároveň jednu nebo více výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci. Podle situace na místě výjezdové skupiny zasahují samostatně nebo společně.

Oprávnění a povinnosti členů výjezdových skupin

Členové výjezdových skupin mají oprávnění vstupovat do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází člověk, který potřebuje přednemocniční neodkladnou péči. Jestliže to vyžaduje účinná ochrana lidského života a zdraví, můžou požadovat od fyzických osob, které se zdržují na místě události nebo v jeho blízkosti, osobní nebo věcnou pomoc nezbytně a bezprostředně nutnou k poskytnutí zdravotnické záchranné služby. A to v nezbytné míře a pokud tím tyto nebo jiné osoby nevystaví ohrožení života nebo zdraví.

Vybavení jednotlivých výjezdových skupin RLP, RV, LZS a RZP

Všechny vozy a posádky ZZS OK jsou povinně vybaveny zdravotnickými přístroji (ventilátory, defibrilátory, odsávačkami, glukometry, oxymetry), stejně jako zdravotnickým materiálem a léky.

Výjezdové skupiny