Zdravotnické operační středisko ZZS OK

Zdravotnické operační středisko (ZOS) přijímá tísňové hovory na tísňové lince 155 z celého území Olomouckého kraje, provádí vyhodnocení jednotlivých událostí, vysílání a řízení výjezdových skupin ZZS OK vč. letecké záchranné služby. V případě nutnosti operátoři ZOS poskytují telefonicky asistovanou první pomoc či telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci.

V čele zdravotnického operačního střediska je vedoucí lékař a vedoucí operátor. Zdravotnické operační středisko pracuje v nepřetržitém režimu, ve 12-hodinových směnách. Na každé směně jsou vždy 4 operátoři, kteří pracují v rolích call-takerů, kteří provádí příjem a vyhodnocení tísňových výzev, a v rolích dispečerů operačního řízení, kteří vysílají a řídí výjezdové skupiny. Každá směna má určeného, dle platného rozpisu směn vedoucího směny, který zodpovídá za bezchybný chod celého Zdravotnického operačního střediska.

Zdravotnické operační středisko poskytuje a realizuje příjem, vyhodnocení, vysílání a řízení výjezdových skupin na základě platných doporučení a pokynů odborné společnosti, vnitřních předpisů Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a Zdravotnického operačního střediska. ZOS disponuje nejmodernějšími hardwarovými a softwarovými technologiemi, aplikacemi a funkcionalitami pro efektivní a komplexní řízení Zdravotnické záchranné služby ZZS OK a spolupráci s dalšími složkami IZS či okolními ZZS.
Zdravotnické operační středisko disponuje záložními systémy pro situace, kdy dojde k částečnému či úplnému výpadku technologií ZOS a dále je také připraveno pro období přímého ohrožení, kdy je nutné budovu opustit. Poskytování tísňové linky 155 a vysílání a řízení posádek ZZS OK je v těchto případech díky potřebnému záložnímu systému a bezpečnostním opatřením adekvátně zachováno. V roce 2017 došlo k rozšíření záložního systému, který je plně elektronický a mobilní. Je rozdělen na funkčnost serverů, kdy záložní systém pracuje v režimu online, a na režim offline, který je využíván při nefunkčnosti serverů tak, aby řízení výjezdových skupin bylo plnohodnotně nahrazeno.

Vedoucí zaměstnanci zdravotnického operačního střediska kontinuálně provádí kontrolní činnost pracovních úkolů operátorů a vlastního provozu ZOS, hodnotí hovory a realizují odborná školení operátorů v rámci udržení kvality činnosti zdravotnického operačního střediska ZZS OK.

Během roku 2017 bylo na Zdravotnickém operačním středisku realizováno přes 358 000 relací, operátoři hovoří v průměru necelých 17 hodin denně a během jednoho měsíce je na tísňové lince 155 přijato přes 9000 přímých tísňových hovorů.

Zdravotnické operační středisko ZZS OK