Databáze AED

AED (automatizovaný externí defibrilátor)

AED (automatizovaný externí defibrilátor) je důležitým pomocníkem při poskytování první pomoci při náhlé srdeční zástavě, po připojení k pacientovi sám analyzuje srdeční akci a písemně i hlasově řídí poskytování první pomoci. V případě potřeby aplikuje elektrický výboj, který má za úkol obnovit normální srdeční akci.

Pokud takový přístroj vlastníte, velice bychom ocenili, kdybyste ho zaregistrovali na našem operačním středisku. V případě, že dojde k postižení člověka v bezprostřední blízkosti vašeho přístroje, budeme o tom díky registraci ihned informováni a bude možné tento přístroj využít k záchraně lidského života.

Registrace AED do databáze ZZS OK

AED v Olomouckém kraji

Následující mapa ukazuje rozmístění Automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v Olomouckém kraji. Mobilní přístroje jsou v mapě označeny světle zelenou barvou. Tmavý odstín mají potom AED stacionární.